And, Kırmızı Beyaz Logo

KULLANIM KOŞULLARI

1. Giriş

Bu Şartlar ve koşullar, bu web sitesi ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili işlemler için geçerlidir. Bizimle olan ilişkinize veya bizden aldığınız herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin ek sözleşmelere tabi olabilirsiniz. Ek sözleşmelerin herhangi bir hükmünün bu Koşulların herhangi bir hükmüyle çelişmesi durumunda, bu ek sözleşmelerin hükümleri geçerli olacak ve geçerli olacaktır.

2. Bağlayıcı

Bu web sitesine kaydolarak, bu web sitesine erişerek veya başka bir şekilde kullanarak, aşağıda belirtilen Şartlar ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesinin yalnızca kullanılması, bu Hüküm ve Koşulların bilindiği ve kabul edildiği anlamına gelir. Bazı özel durumlarda sizden açıkça kabul etmenizi de isteyebiliriz.

3. Fikri mülkiyet

Biz veya lisans verenlerimiz, web sitesindeki ve web sitesinde görüntülenen veya web sitesinde erişilebilen veriler, bilgiler ve diğer kaynaklardaki tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının sahibiyiz ve kontrol ediyoruz.

3.1 Tüm hakları saklıdır

Belirli bir içerik aksini gerektirmedikçe size Telif Hakkı, Ticari Marka, Patent veya diğer Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında bir lisans veya başka bir hak verilmez. Bu, bu web sitesindeki herhangi bir kaynağı kullanmayacağınız, kopyalamayacağınız, çoğaltmayacağınız, icra etmeyeceğiniz, görüntülemeyeceğiniz, dağıtmayacağınız, herhangi bir elektronik ortama yerleştirmeyeceğiniz, değiştirmeyeceğiniz, tersine mühendislik yapmayacağınız, kaynak koda dönüştürmeyeceğiniz, aktarmayacağınız, indirmeyeceğiniz, iletmeyeceğiniz, paraya dönüştürmeyeceğiniz, satmayacağınız, pazarlamayacağınız veya ticarileştirmeyeceğiniz anlamına gelir. Zorunlu hukuk düzenlemelerinde aksi belirtilmediği sürece (alıntı yapma hakkı gibi) önceden yazılı iznimiz olmadan herhangi bir biçimde.

4. Üçüncü taraf mülkiyeti

Web sitemiz diğer tarafların web sitelerine hiper bağlantılar veya başka referanslar içerebilir. Bu web sitesinden bağlantı verilen diğer tarafların web sitelerinin içeriğini izlemiyor veya incelemiyoruz. Diğer web siteleri tarafından sunulan ürün veya hizmetler, söz konusu üçüncü tarafların geçerli Hüküm ve Koşullarına tabi olacaktır. Bu web sitelerinde ifade edilen görüşler veya görünen materyaller mutlaka tarafımızdan paylaşılmamakta veya onaylanmamaktadır. Bu sitelerin herhangi bir gizlilik uygulamasından veya içeriğinden sorumlu olmayacağız. Bu web sitelerinin ve ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımıyla ilgili tüm riskler size aittir. Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa etmenizden kaynaklanan, ne şekilde olursa olsun, herhangi bir kayıp veya hasarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

5. Sorumlu kullanım

Web sitemizi ziyaret ederek, onu yalnızca bu Şartlar, bizimle yapılan ek sözleşmeler ve geçerli yasalar, düzenlemeler ve genel kabul görmüş çevrimiçi uygulamalar ve sektör yönergeleri tarafından amaçlanan ve izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul edersiniz. Web sitemizi veya hizmetlerimizi, kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı olan) herhangi bir materyali kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız; web sitemizden toplanan verileri herhangi bir doğrudan pazarlama faaliyeti için kullanmak veya web sitemiz üzerinde veya web sitemizle bağlantılı olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmek. Web sitesine zarar veren veya verebilecek veya web sitesinin performansını, kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini engelleyen herhangi bir faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır.

6. Fikir gönderimi

Fikri mülkiyete ilişkin bir anlaşma veya bir gizlilik sözleşmesi imzalamadığımız sürece, bize sunmak istediğiniz hiçbir fikri, buluşu, yazarlık çalışmasını veya kendi fikri mülkiyetiniz olarak kabul edilebilecek diğer bilgileri göndermeyin. Bu tür bir yazılı anlaşma olmadan bunu bize ifşa ederseniz, içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir ortamda kullanma, çoğaltma, saklama, uyarlama, yayınlama, tercüme etme ve dağıtma konusunda bize dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz. .

7. Kullanımın sonlandırılması

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda web sitesine veya buradaki herhangi bir Hizmete erişimi geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya sonlandırabiliriz. Web sitesine veya web sitesinde paylaşmış olabileceğiniz herhangi bir içeriğe erişiminizin veya kullanımınızın bu şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya sonlandırılması nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacağımızı kabul edersiniz. Belirli özellikler, ayarlar ve/veya katkıda bulunduğunuz veya güvendiğiniz herhangi bir İçerik kalıcı olarak kaybolsa bile herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkına sahip olmayacaksınız. Web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlatmamalı veya atlamamalı veya atlatmaya veya atlamaya çalışmamalısınız.

8. Garantiler ve sorumluluk

Bu bölümdeki hiçbir şey, sınırlandırılmasının veya hariç tutulmasının hukuka aykırı olacağı yönünde kanunen ima edilen herhangi bir garantiyi sınırlamaz veya hariç tutmaz. Bu web sitesi ve web sitesindeki tüm içerik “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır ve yanlışlıklar veya yazım hataları içerebilir. İçeriğin kullanılabilirliği, doğruluğu veya eksiksizliğine ilişkin açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Şunları garanti etmiyoruz:

– Bu web sitesi veya içeriğimiz ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır;

– Bu web sitesi kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanıma sunulacaktır.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türde hukuki, mali veya tıbbi tavsiye teşkil etmez veya teşkil etme amacı taşımaz. Tavsiyeye ihtiyacınız varsa uygun bir uzmana danışmalısınız. Bu bölümün aşağıdaki hükümleri, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacak ve sorumluluğumuzu sınırlandırmanın veya hariç tutmanın yasa dışı veya yasa dışı olacağı herhangi bir konuyla ilgili sorumluluğumuzu sınırlamayacak veya hariç tutmayacaktır. Hiçbir durumda sizin veya üçüncü kişilerin maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı zararlardan (kar veya gelir kaybı, veri, yazılım veya veri tabanı kaybı veya bozulması veya mülk veya veri kaybı veya zararı dahil) sorumlu olmayacağız. Web sitemize erişiminizden veya web sitemizi kullanmanızdan kaynaklanan taraf. Herhangi bir ek sözleşmenin açıkça aksini belirtmediği sürece, sorumluluk getiren yasal işlem şekline bakılmaksızın, web sitesinden veya web sitesi aracılığıyla pazarlanan veya satılan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm zararlar için size karşı maksimum sorumluluğumuz ( sözleşme, hakkaniyet, ihmal, kasıtlı davranış, haksız fiil veya başka bir nedenle) bu tür ürünleri veya hizmetleri satın almak veya web sitesini kullanmak için bize ödediğiniz toplam fiyatla sınırlı olacaktır. Bu limit, toplu olarak her türlü ve nitelikteki tüm hak talepleriniz, davalarınız ve dava nedenleriniz için geçerli olacaktır.

9. Gizlilik

Web sitemize ve/veya hizmetlerimize erişmek için kayıt sürecinin bir parçası olarak kendinizle ilgili belirli bilgileri vermeniz gerekebilir. Sağladığınız bilgilerin her zaman doğru, doğru ve güncel olacağını kabul edersiniz. Gizlilikle ilgili olabilecek endişelerinizi gidermek için bir politika geliştirdik. İstatistik amacı ile tutulan IP, saat, sitede kalma süresi gibi verileriniz sitemiz tarafından üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır ve güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Bu veriler, siteye yapılacak olan herhangi bir saldırı olmadığı sürece üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını garanti ederiz.

10. İhracat kısıtlamaları / Yasal uyumluluk

İçeriğin veya web sitesinde satılan ürün veya Hizmetlerin satın alınmasının yasa dışı olduğu bölgelerden veya ülkelerden web sitesine erişim yasaktır. Bu web sitesini Türkiye’nin ihracat yasa ve yönetmeliklerine aykırı olarak kullanamazsınız.

11. Devretme

Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi, önceden yazılı iznimiz olmadan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa devredemez, aktaramaz veya alt yükleniciye veremezsiniz. Bu Bölümü ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir atama geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

12. Bu Hüküm ve Koşulların İhlalleri

Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki diğer haklarımıza halel getirmeksizin, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz durumunda, web sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya almak, web sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya almak da dahil olmak üzere, ihlali gidermek için uygun gördüğümüz adımları atabiliriz. internet servis sağlayıcınızdan siteye erişiminizin engellenmesini talep edebilir ve/veya hakkınızda yasal işlem başlatabilirsiniz.

13. Tazminat

Fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dahil olmak üzere, bu Şartlar ve koşulları ve geçerli yasaları ihlal etmenizle ilgili her türlü iddia, yükümlülük, zarar, kayıp ve masrafa karşı bizi tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve zarar görmememizi sağlayacağınızı kabul edersiniz. Bu tür iddialarla ilgili veya bunlardan doğan zararlarımızı, kayıplarımızı, maliyetlerimizi ve harcamalarımızı derhal bize tazmin edeceksiniz.

14. Feragat

Bu Hüküm ve Koşullarda ve herhangi bir Sözleşmede belirtilen hükümlerden herhangi birinin uygulanmaması veya herhangi bir fesih seçeneğinin kullanılmaması, bu hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve bu Hüküm ve Koşulların veya herhangi bir Sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir. Sözleşme veya bunun herhangi bir kısmı veya bundan sonra her bir hükmü uygulama hakkı.

15. Dil

Bu Şartlar ve Koşullar yalnızca Türkçe dilinde yorumlanacak ve incelenecektir. Tüm bildirimler ve yazışmalar yalnızca bu dilde yazılacaktır.

16. Tüm anlaşma

Bu Şartlar ve Koşullar, gizlilik bildirimimiz ve çerez politikamızla birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak siz ve AND Dış Ticaret arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.

17. Bu Hüküm ve Koşulların güncellenmesi

Bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu Hüküm ve Koşulların başında belirtilen tarih, en son revizyon tarihidir. Herhangi bir değişiklik veya güncellemeyi size yazılı olarak bildireceğiz ve revize edilen Şartlar ve Koşullar, size böyle bir bildirimde bulunduğumuz tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklerin veya güncellemelerin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Şartlar ve Koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizin bildirimi olarak kabul edilecektir. Bu Hüküm ve Koşulların önceki bir versiyonunu talep etmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

18. Hukuk ve Yargı Yetkisi Seçimi

Bu Hüküm ve Koşullar Türkiye kanunlarına tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşullara ilişkin her türlü anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir kısmı veya hükmü bir mahkeme veya başka bir makam tarafından geçerli yasa uyarınca geçersiz ve/veya uygulanamaz bulunursa, söz konusu kısım veya hüküm izin verilen azami ölçüde değiştirilecek, silinecek ve/veya uygulanacaktır. bu Hüküm ve Koşulların amacını geçerli kılacaktır. Diğer hükümler etkilenmeyecektir.

19. İletişim bilgileri

Bu web sitesi AND Dış Ticaret’e aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Bu Şartlar ve Koşullar ile ilgili olarak bizimle web sitemizde yayınlanan iletişim numarasından telefonla iletişime geçebilirsiniz.

©2024, AND Dış Ticaret. Her hakkı saklıdır. | Bu web sitesi xkeidm ve Pakalukas tarafından hazırlanmıştır.